Het windpark van en voor mensen

Windpark Olsterwind

0
Turbines
50000000
kWh groene stroom
+
Huishoudens windenergie
Locatie

Olstertocht onderdeel Windplan Groen

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines en is een plan dat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen omvat. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken. Olsterwind heeft een lijnopstelling met 8 turbines met een totaal van ongeveer 50 MW.

Quote van iets of iemand

Naam en achternaam

Functie

Hoe wij ondernemen

De menselijke maat voorop

Natuur

Onze turbines worden uitgerust met een vleermuisdetectie systeem, om aanvaringen te voorkomen. Verder monitoren wij op de kleine knobbel zwaan, of ze een route kiezen om de turbines te vermijden. Geluid en slagschaduw worden automatisch beperkt om binnen de norm te blijven.

Transparantie

Gebouwd door en voor mensen. Open en transparant. Met mogelijkheden tot participatie en vergoedingen voor omwonenden.

Boereninitiatief

Al 20 jaar staan hier windturbines en steeds meer boeren hebben zich bij het initiatief aangesloten. Het staat op eigen land en wordt in eigen beheer geëxploiteerd.

Voortgang

Opbouw van het nieuwe windpark

Het oude windpark met 10 windturbines is afgebroken. Alle vergunningen zijn verleend. Tijd om te bouwen, dat gaat net als ieder ander project, stap voor stap.

1.

Kabels

Alle parkkabels en aansluitkabels voor het net zijn al in de grond aangebracht. Einde fase 1: Q2 2022

2.

Fundering

Einde fase 2: Q2 2022

Alle 8 fundaties zijn aangelegd in het voorjaar van 2022, de aansluiting voor de turbine is zichtbaar boven de grond.

3.

Opbouw

In februari 2023 worden de eerste turbine delen zichtbaar.We houden u op de hoogte van de vorderingen

Einde fase 3: Verwacht Q2 2023

4.

Testfase

Vanaf eind maart 2023 gaan we de eerste kwh produceren. Daarna moet er nog heel veel afgesteld worden waarna in de zomer de turbines helemaal klaar zijn.

Einde fase 4: verwacht Q3 2023

Over ons

De mensen achter het park

Windpark Olsterwind is opgezet door de omwonende agrariërs in het Flevolandse Dronten. Een groot deel van de deelnemers heeft al ervaring met het park dat hiervoor op deze plek stond, Windpark Olstertocht & Noorderwind. 

Quote van iets of iemand

Naam en achternaam

Functie